Friday, July 17, 2015

 

Güncel Minyatürlerden oluşan görsel tarih serisi

 TEVÂRÎH-İ ÂL-İ DÜNYA - Serdarî

 


faaliyete geçmiştir.