Friday, July 17, 2015

 

Güncel Minyatürlerden oluşan görsel tarih serisi

 TEVÂRÎH-İ ÂL-İ DÜNYA - Serdarî

 

serdartoka.com

da


Minyatür sergisi 2-6 Eylül'de 10. Karaburun Bilim Kongresi'ndeNo comments: